Cookies en belangrijke informatie
Deze site maakt gebruik van cookies meer informatie. De cookies die wij gebruiken zijn enkel voor het tracken hoeveel bezoekers wij hebben. U dient met deze cookies akkoord te gaan.

Deze website is een 18+ chat dienst, u dient dan ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en te verklaren dat u minstens 18 jaar of ouder bent.

Het aanmelden is gratis, voor het versturen van een bericht via deze chat dienst betaald u tot €1,50 per bericht, meer informatie vindt u terug op de prijzen pagina.

Deze website is niet geschikt voor minderjarigen en maakt tevens o.a. gebruik van fictieve profielen die uitsluitend bedoeld zijn voor entertainment doeleinden, fysieke afspraken zijn met deze profielen niet mogelijk.

Bij vragen, onduidelijkheden of problemen kunt u 24/7 contact opnemen via onze contact pagina. Wij zullen trachten u binnen 8 uur te antwoorden.
Door op Akkoord en doorgaan te klikken ga je akkoord met algemene voorwaarden.
akkoord Website verlaten
Zoeken
Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. Dienst(en): de door SRvision B.V. aangeboden of geleverde mobiele telecommunicatie/sms-dienst die bestaat uit het ter beschikking stellen van content, in welke vorm dan ook;

Gebruiker: de persoon die leukesexcontacten.com bezoekt en/of gebruik maakt van de door SRvision B.V. geleverde Diensten;

Lidmaatschap: de overeenkomst tussen SRvision en een Gebruiker die strekt tot het afnemen van de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling;

SRvision: exploitant, eigenaar en beheerder van (onder andere) leukesexcontacten.com. Deze is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73023884;

Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van SRvision B.V. met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

Profiel: het geheel van persoonlijke kenmerken en voorkeuren dat een Gebruiker heeft verstrekt. Deze gegevens worden zichtbaar gemaakt aan andere gebruikers op (onder andere) leukesexcontacten.com

s Website: het online platform leukesexcontacten.com, waar de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening plaatsvindt;

2. Dienstverlening en doel

2.1. De dienstverlening van SRvision B.V. bestaat uit het bieden van een online platform om Gebruikers te entertainen met flirten en seksuele fantasieën en aan hen de mogelijkheid te bieden om met andere Gebruikers te flirten en hun seksuele fantasieën te delen.

2.2. SRvision B.V. heeft zowel natuurlijke als gefingeerde, gemodereerde profielen die bijdragen aan het doel van entertainment. Dat betekent dat fysiek contact niet altijd mogelijk is.

2.3. Gebruikers kunnen zich kosteloos inschrijven op de Website. Om met andere Gebruikers in contact te kunnen komen en voor andere aanvullende mogelijkheden dienen Gebruikers een betaalpakket aan te schaffen. Op de Website wordt daarover nadere informatie gegeven.

2.4. SRvision B.V. kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Gebruikers, onder andere in hun Profiel. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij op de Website beschikbaar stellen. SRvision B.V. beschikt niet over de middelen om de identiteit van de Gebruikers te controleren en is hiertoe ook niet verplicht. Wel monitoren wij actief de profielteksten en foto's op privacy gevoelige en of illegale inhoud

3. Leeftijdsgrens

3.1. Deze website is alleen voor volwassenen, om lid te worden moet u minstens 18 jaar oud zijn. Onze diensten zijn alleen beschikbaar voor, en mogen alleen gebruikt worden door personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen en mogen sluiten onder hun toepasselijke recht. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden, zoals acquisitie, uitlokking of prostitutie. Indien u niet aan deze voorwaarde voldoet wordt uw profiel per direct gesloten, waarbij eventueel tegoeden verloren gaan.
3.2. De gebruiker verklaart door gebruik te maken van onze diensten toestemming te hebben van de eigenaar van de betreffende (mobiele) internet/telefoonaansluiting, zijnde de rekeninghouder!


4. Inhoud en gebruik van de website

4.1. De dienstverlening van SRvision B.V. is niet bedoeld om een relatie of (seks)afspraak via de Website tot stand te brengen. Uiteraard is niet uitgesloten dat via de Website wel een relatie of een (sex)afspraak tot stand wordt gebracht.

4.2. Srvision B.V. benadrukt dat de Website zowel natuurlijke als gefingeerde c.q. gemodereerde profielen bevat. Uit de aard van de dienstverlening c.q. de entertainment heeft SRvision B.V. het recht om berichten op de Website te sturen via de gefingeerde c.q. gemodereerde profielen.

4.3. Gemodereerde profielen zijn verbonden aan website hosts. Deze hosts zijn actief voor de Website met entertainment als doel. De hosts stimuleren ook dat er meer interactie op de Website is en promoten het gebruik van de Diensten onder meer door het plaatsen van meer informatie en het uploaden van profielfoto’s. De hosts hebben ook als doel om gebruikersactiviteiten en communicatie te monitoren en te garanderen dat deze voldoen aan de algemene voorwaarden.

4.4. Niets uit de gemodereerde profielen is bedoeld om een werkelijk persoon te beschrijven.

4.5. Uit beveiligingsoverwegingen loggen wij het IP-adres van uw computeraansluiting. Wij behouden ons het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het IP-adres persoonlijke gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen en zo nodig aan de autoriteiten te verstrekken.

4.6. De website is zo opgezet dat het e-mailcontact altijd via het interne anonieme mailsysteem van de site verloopt. Wij raden u daarom aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen!

4.7. Gebruiker kan een profiel aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen. Gebruiker garandeert dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan de website worden doorgegeven of door de gebruiker zo nodig zelf worden aangepast op de eigen pagina’s van de website.
De website is zodanig beveiligd dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Uw gegevens die u bij de inschrijving heeft verstrekt anders dan uw profiel en foto, voorkeuren en profiel teksten zijn niet toegankelijk voor derden ook worden deze niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld aan andere partijen.

4.8. U als gebruiker verklaart dat u geen foto’s van niet verboden aard inzendt, foto’s waar kinderen op voorkomen, foto’s van dieren of foto’s van andere mensen dan uzelf die dan herkenbaar in beeld worden gebracht op de website zijn niet toegestaan. Wij behouden ons het recht voor om profielteksten aan te passen en foto’s of andere afbeeldingen te weigeren of te verwijderen, hierover kan niet worden gecorrespondeerd!

4.9. Wij kunnen geen verantwoording aanvaarden betreffende de via deze site aangeboden diensten, en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de inschrijving/deelname voor een gebruiker niet het gewenste resultaat oplevert en niet zal leiden tot een contact, relatie, afspraak en dergelijke. Ook worden wij gevrijwaard van de aansprakelijkheid indien enige onjuiste of onvolledige informatie via deze website word aangeboden via de gebruikers.
Gebruikers kunnen, ook als dit niet is toegestaan, onjuiste informatie opgeven of de deelname voor een ander ongeoorloofd doel gebruiken, voor dit ongeoorloofde of onwettige gebruik van de toepassing is elke aansprakelijkheid van de website uitgesloten. De website kan de juistheid van de identiteit van haar Gebruikers niet exact controleren of vaststellen. Zeker wat betreft de persoonlijke kenmerken als geslacht, geboortedatum en uiterlijk, om die
reden staan wij niet in voor de juistheid, volledigheid of waarheidsgetrouwheid van aangemaakte en deelnemende profielen, alsmede niet voor anderszins verstrekte informatie door gebruikers in de ruimste zin van het woord. Noch aanvaardt zij daarvoor enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, waarbij vermeld dat onze service zowel natuurlijke als fictieve, gemodereerde profielen bevat die bijdragen aan entertainment doeleinden waarbij fysiek contact niet in alle gevallen mogelijk kan zijn. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door, voor of van het maken van afspraken en de mogelijke gevolgen daarvan en ongemakken die daaruit kunnen voortkomen, deelnemen is voor eigen risico. Wij zijn uitsluitend de contactbemiddeling verschuldigd, niet het welslagen, het gebruik van de website geeft geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner, als de beoogde resultaten tegenvallen dan kan de website daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere leden of gebruikers.

5. Kostprijs en gebruik.

5.1. De kosten voor het gebruik van de website zijn geheel voor rekening en risico van de gebruiker.

5.2. De telefonische kosten voor de betaalde kant van de website zijn 1,40 euro per bericht voor Nederlandse gebruikers en 2,00 euro per bericht voor gebruikers uit België.

5.3. De bovengenoemde kosten worden verrekend via de telefoonrekening van het nummer dat is gebruikt voor de deelname en/of reactie op de website.

5.4. De kosten voor de betaalde kant van de website variëren tussen 1,00 euro per bericht en 1,50 euro per bericht.

5.5. Voor het versturen van 1 bericht heb je credits nodig op de website. 1 bericht kost u 150 credits, indien er een live chat beschikbaar is zijn de kosten ook 150 credits per minuut.

5.6. De producent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook die voortkomen of zijn voortgekomen uit veelvuldig en/of niet juist gebruik van de aangeboden contact diensten.

5.7. Op de website worden meerdere betaalmethodes aangeboden zo kunt u gebruik maken van iDeal, Overboeking, Mastercard/Visa, Meastro of Cryptocurrency. Indien u gebruik maakt van paysafecard wordt er automatisch een korting in rekening gebracht van 0,50 eurocent.

5.8. Ontvangen betalingen worden niet gerestitueerd. Met uitzondering van de voorwaarden zoals in artikel 6 genoemd, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht en het bedrag van de aangeschafte of niet gebruikte credit(s) te laten restitueren.

5.9. Indien u credits in uw account had staan en u inactief bent zie artikel 8.5 dan verliest u deze, wij zullen u er altijd aan herinneren dat uw account gaat vervallen voordat deze definitief verwijderd wordt.

6. Herroepingsrecht

6.1. De Gebruiker heeft het recht om de aankoop van credits binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren. Indien de Gebruiker van de aangeschafte credits en de daaraan verbonden diensten binnen deze 14 dagen gebruik maakt, vervalt het herroepingsrecht. Restituties worden binnen 14 dagen nadat de Gebruiker kenbaar heeft gemaakt van het herroepingsrecht gebruik te willen maken op de door Gebruiker gebruikte betalingswijze terug gestort. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een telefonische betaling kan de Gebruiker een bankrekening doorgeven.

6.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient Gebruiker ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing om uw aankoop te herroepen. Gebruikers kunnen tevens gebruik maken van het MODELFORMULIER voor herroeping, maar zijn hiertoe niet verplicht.

6.3. u kunt hiervoor gebruikmaken van het support formulier. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken.

6.4 Herroepingen worden altijd via hetzelfde betaalmiddel teruggeboekt als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd, of dit niet mogelijk is.

7. Beschikbaarheid dienstverlening

SRvision B.V. spant zich in om de Diensten aan Gebruikers zonder storingen te laten verlopen. SRvision B.V. kan evenwel niet instaan voor continue beschikbaarheid van de Diensten.

Indien onderhoud aan de Website wordt verricht, dan zal SRvision B.V. dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

SRvision B.V. is niet aansprakelijk voor het beschikbaar zijn van de Website op ieder tijdstip, zonder onderbreking en/of zonder fouten.

8. Gedrag van Gebruikers

8.1. Het is de Gebruikers van de Website bij gebruikmaking van de Diensten van SRvision B.V. niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen.

8.2. De Gebruiker stemt ermee in geen enkel materiaal dat afkomstig is van de Website te bewerken, openbaar te maken, te distribueren of te reproduceren, tenzij daarvoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel SRvision B.V. is verleend alsmede van derden voor zover de intellectuele eigendom op het betreffende materiaal bij die derden berust.

8.3. Het is de Gebruikers bovendien niet toegestaan om:
• onwaarheden in het Profiel te vermelden;
• meerdere Profielen per persoon te gebruiken;
• commerciële informatie te verspreiden;
• racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
• informatie op een Profiel van een andere Gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Gebruiker.
• inloggegevens aan derden te verstrekken, aangezien deze strikt persoonlijk zijn.

8.4. Bij schending van de regels voor Gebruikers kan SRvision B.V. het Lidmaatschap van de Gebruiker opzeggen en zijn Profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. De Gebruiker zal daarvan op de hoogte worden gesteld.

8.5. Indien uw account niet wordt gebruikt en er gedurende 2 maanden geen inlog sessie heeft plaatsgevonden zal uw account komen te vervallen.

9. Opzeggingen

9.1. De gebruiker is gerechtigd, zich zonder opgave van redenen af te melden. In het kader van onze dienstverlening worden persoonlijke gegevens bijv. leeftijd, geslacht, matching uitslagen en profielfoto’s ingezameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn die gegevens, die informatie over persoonlijke en zakelijke verhoudingen van een bepaalde of definieerbare klant bevatten. Bij afmelding wordt het gegevensrecord van de klant gewist in hoeverre dit is toegestaan met betrekking tot eventuele wetgeving. Daarmee is meteen de contractverhouding van deze website beëindigd!

9.2.De Gebruiker kan dan geen aanspraak meer doen op eventuele openstaande credits.

9.3.Onder de voorwaarden zoals in artikel 6 genoemd, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht en het bedrag van de aangeschafte credit(s) te laten restitueren.

10. Aansprakelijkheid

10.1. SRvision B.V. is niet aansprakelijkheid voor het gedrag, de daden of nalatigheden van andere Gebruikers van haar Website, in welke vorm dan ook.

10.2. SRvision B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de Profielen. De Gebruiker is ermee bekend dat de Website naast de natuurlijke Profielen ook gefingeerde/gemodereerde Profielen bevat, advertenties en andere content die entertainment tot doel hebben, waarbij het niet altijd mogelijk zal zijn om fysieke contacten te leggen.

10.3. SRvision B.V. is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van de Website jegens Gebruikers, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van SRvision B.V.. SRvision B.V. is ook niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van ondergeschikten (inclusief, maar niet gelimiteerd tot advocaat, proces of schikkingkosten) die voortkomen uit of samenhangen met de inhoud van deze website in welke vorm dan ook.

11. Auteursrecht/Intellectuele eigendom

11.1. Alle op de website gepubliceerde bijdrages en afbeeldingen zijn beschermd m.b.t. het auteursrecht. Vooraf moet de aanbieder door de wet op auteursrechten schriftelijk om toestemming worden gevraagd bij wat voor gebruik dan ook, hierop moet schriftelijk door de aanbieder worden toegestemd. Dit is van toepassing op het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken c.q. het weergeven van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Prints, fotokopieën en downloads van de website mogen alleen plaatsvinden voor persoonlijk privé gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Indien u meent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op uw intellectuele eigendomsrechten inbreuk gemaakt is, verzoeken wij u de volgende informatie te verstrekken:
• een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of de andere intellectuele eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
• de aard van de toestemming of relatie, voor zover wordt beweerd dat een derde de inbreuk door een ander toestaat;
• de locatie op de site van het materiaal waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
• uw volledige naam, adres, telefoonnummer en e mailadres;
• uw verklaring dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet met toestemming van de houder van het auteursrecht of de intellectuele eigendom, van diens agent of van de wet heeft plaatsgevonden;
• uw verklaring dat bovenstaande informatie naar uw beste weten correct is en dat u de houder van het auteursrecht of de intellectuele eigendom bent of bevoegd bent om namens de houder van het auteursrecht of de intellectuele eigendom op te treden.

11.2. De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s en tekst op de Website zijn het intellectuele eigendom van SRvision B.V. Zij mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven wanneer zonder de uitdrukkelijke toestemming van SRvision B.V.

11.3. Door de inschrijving af te ronden, verstrekt de Gebruiker aan SRvision B.V. een licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door de Gebruiker aan de Website is verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van de Website van het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen.

12. Privacybeleid

12.1. Het gebruik van de website en haar diensten wordt getoetst aan ons privacybeleid. Dit beleid kan mogelijk veranderen, deze wijzigingen zijn effectief vanaf het moment van plaatsing op de onze website. SRvision B.V. houdt zich aan de wettelijke regels met betrekking tot de bescherming van privacy en de cookie-wetgeving. Deze Privacyvoorwaarden zijn op de Website te vinden.

12.2 De Website is zodanig beveiligd dat de gegevens van de Gebruikers in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Persoonlijke gegevens die de Gebruiker bij de registratie c.q. inschrijving verstrekt anders dan het Profiel voorkeuren, profiel tekst en de openbare foto, zijn niet toegankelijk voor derden. Deze gegevens worden door SRvision B.V. uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden en worden nooit zonder de toestemming van de desbetreffende Gebruiker doorgegeven aan derden, tenzij dit op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak door een bevoegde rechter verplicht is.

13. Wijzigingen

13.1. SRvision B.V. behoudt zich het recht voor om de Diensten en prijzen die op de Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen. Dat geldt ook voor deze algemene voorwaarden.

14. Helpdesk en Klachten

14.1. Hebt u klachten, vragen en/of opmerkingen dan kunt u deze via het contactformulier op de site mailen aan ons supportteam, hier geven wij de voorkeur aan omdat wij dan meteen uw klantgegevens inzichtelijk hebben en u sneller kunnen verder helpen. Mocht u liever telefonisch contact met ons op willen nemen dan kunt u dit doen via het nummer: +31 85 060 98 20 tegen lokaal tarief, het telefoonnummer is op werkdagen bereikbaar tot 16:00. Voordat u het support team benaderd kunt u nog de FAQ raadplegen gezien hier al vele antwoorden te vinden zijn. Vragen dienen duidelijk en uitvoerig te worden gesteld, inclusief eventuele foutcodes of foutmeldingen.

14.2 SRvision B.V. spant zich in om een ingediende klacht binnen 8 uur in behandeling te nemen en inhoudelijk daarop te reageren.

14.3 Mocht u er niet uitkomen met SRvision B.V. dan kunt u zich richten tot het europese onlineplatform geschilbeslechting

15. Toepasselijk recht

15.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

15.2 In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze algemene voorwaarden, zal Nederlands de taal van uitleg zijn. De rechtbank van Amsterdam wordt bevoegd beschouwd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen daarvan.